Msze Św.

w niedziele i uroczystości:
7:30, 9:00, 10:15, 11:30 (dla dzieci), 12:45, 17:00, 20:00

w dni powszednie:
7:00, 7:30, 18:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu:

w niedziele i uroczystości:
15:00-17:00

od poniedziałku do soboty:
17:00-18:00

w piątki (dodatkowo):
18:45-20:00


Nabożeństwa:

Koronka do Miłosierdzia Bożego
codziennie (przed Najświętszym Sakramentem) 15:00

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
niedziele i uroczystości 7:00

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
środa 17:30

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
piątek 17:30

Nabożeństwo do Św. Charbela
trzeci wtorek miesiąca 18:00

Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła
ostatni piątek miesiąca 18:00

Godzina Święta
pierwszy czwartek miesiąca 17:00

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
pierwsza sobota miesiąca 9:00

Różańcowe Jerycho
każdego 18. i 19. dnia miesiąca

Nabożeństwo fatimskie:
13-go dnia miesiąca (od maja do października) 19:00


Nabożeństwa okresowe:

Nabożeństwo różańcowe (w październiku):
od poniedziałku do soboty 17:15
w niedziele 16:15

Nabożeństwo wypominkowe (w listopadzie):
Od poniedziałku do soboty 17:30

Droga krzyżowa (w Wielkim Poście):
w piątki 8:00, 16:30 (dla dzieci), 17:15, 20:00 (dla młodzieży)

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (w Wielkim Poście):
w niedziele 16:00

Nabożeństwo majowe:
od poniedziałku do soboty 17:30
w niedziele 16:30

Nabożeństwo czerwcowe:
od poniedziałku do soboty 17:45
w niedziele 16:30

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
podczas każdej Mszy Św.

w I piątek miesiąca:
od 16:30

w okresie wakacji:
od poniedziałku do soboty: 6:30-7:00 oraz 17:30-18:00 (z wyjątkiem środy)
w niedziele: podczas każdej Mszy świętej

Sakrament Pokuty i Pojednania (spowiedź) jest sakramentem, w którym Chrystus przebacza człowiekowi grzechy po chrzcie św. popełnione. On Sam przychodzi aby dotknąć grzesznika swoją łaską i przywrócić mu utracone przez grzech dziecięctwo Boże.

Aby dobrze odprawić spowiedź św. należy spełnić pięć warunków dobrej spowiedzi:

 • Rachunek sumienia - Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie popełnionych grzechów.
 • Żal za grzechy - Żałuje za grzechy ten, kto smuci się, że zgrzeszył i postanawia poprawę.
 • Mocne postanowienie poprawy - Następstwem prawdziwego i szczerego żalu jest postanowienie poprawy.
 • Szczera spowiedź - Wyznanie wszystkich grzechów. Na spowiedzi mówi się prawdę. Kapłanowi nie wolno niczego powiedzieć, co usłyszał w konfesjonale. Obowiązuje go tajemnica spowiedzi. Świadome zatajenie grzechu ciężkiego przy spowiedzi powoduje, iż spowiedź nie daje odpuszczenia grzechów i jest świętokradztwem. Nie wyznanie grzechu ciężkiego przez zapomnienie sprawia, że taka spowiedź jest ważna, a zapomniany grzech należy wyznać przy następnej spowiedzi.
 • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu - Zadośćuczynicie bliźniemu polega na naprawieniu wyrządzonej mu krzywdy i szkody.

Chrzest Św.

Chrzest dzieci odbywa się w każdą niedzielę (oprócz pierwszej niedzieli miesiąca) po Mszy św. o godz. 12:45.

W czasie wakacji: po Mszy świętej o godz. 11:30

Nauki przedchrzcielne odbywają się w soboty o godz. 19.00 w salce na Plebanii.

Rodzice, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem Chrztu, przedstawiając następujące dokumenty i informacje:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
 • dane rodziców chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania,
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych, mieszkających poza naszą parafią, o dopuszczeniu ich do pełnienia funkcji chrzestnych (pobierają w parafiach swojego zamieszkania),
 • w przypadku dziecka, którego rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, należy uzyskać w parafii zamieszkania odpowiednią zgodę proboszcza.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, przyjęły sakrament bierzmowania, są wierzące, praktykujące i nie posiadają przeszkód kanonicznych.

I Komunia Św.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka
 • jeśli dziecko nie należy do naszej parafii należy przedstawić zgodę własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej

W roku 2024 uroczystość I Komunii świętej w naszej parafii odbędzie się 25 maja.

Rocznica I Komunii świętej odbędzie się  28 kwietnia.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania jest to sakrament w którym Duch Święty umacnia człowieka do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

Udzielany jest młodzieży klas drugich Szkół Średnich. Przygotowanie rozpoczyna się w pierwszej klasie Szkoły Średniej.

 • Przed rozpoczęciem przygotowania należy pobrać w zakrystii lub kancelarii parafialnej Deklarację i dostarczyć ją osobiście do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie.
 • Wszyscy kandydaci do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami spotykają się razem na Mszy św. w niedzielę o godz. 17:00.
 • Wszyscy zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w liturgicznym życiu Kościoła (Msze święte, nabożeństwa, spowiedź), co potwierdzane jest wpisami w indeksach.

Świadkiem bierzmowania może być osoba wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakrament bierzmowania i nie ma przeszkód kanonicznych.. Najlepiej gdyby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych. Nie mogą tego zadania pełnić rodzice bierzmowanego.

Osoby spoza naszej parafii muszą przynieść zgodę do pełnienia zadania świadka z parafii, gdzie mieszkają.

Małżeństwo

Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Narzeczeni planujący sakrament małżeństwa, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed datą ślubu celem spisania Protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich.

Dokumenty potrzebne do spisywania protokołu przedślubnego:

 • Dowód osobisty,
 • Metryka chrztu do ślubu z adnotacją o bierzmowaniu (ważna 3 miesiące przed  ślubem)
 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
 • Ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii,
 • Dokumenty z USC (dla ślubów konkordatowych),
 • Zgoda własnego proboszcza, jeżeli narzeczeni mieszkają poza parafią planowanego ślubu (wystarczy z jednej strony),
 • W przypadku wdowca lub wdowy należy przedstawić, jako dowód śmierci współmałżonka Akt zgonu z USC lub świadectwo zgonu z parafii pogrzebu,
 • W przypadku osób cywilnie związanych i rozwiedzionych, należy przedstawić wyrok Sądu.

Nauki przedślubne w Brzegu 2024:

18 - 24 lutego 2024, parafia pw. Miłosierdzia Bożego – rozpoczęcie w niedzielę o godz. 17.00
14 - 19 kwietnia 2024, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. – rozpoczęcie w niedzielę o godz. 18.00
2 - 7 czerwca 2024, parafia pw. św. Mikołaja – rozpoczęcie w niedzielę o godz. 18.00
1 - 6 września 2024, parafia pw. św. Mikołaja – rozpoczęcie w niedzielę o godz. 18.00
20 - 25 października 2024,, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. – rozpoczęcie w niedzielę o godz. 18.00
24 - 29 listopada 2024,  parafia pw. Miłosierdzia Bożego – rozpoczęcie w niedzielę o godz. 17.00

Zapisy i wszelkie informacje podczas pierwszego spotkania.
Ewentualne zapytania prosimy kierować do kancelarii parafialnych ww. parafii w godzinach urzędowania.

Namaszczenie chorych

Sakramentu chorych udzielamy zwyczajnie podczas odwiedzin chorych w pierwszą sobotę każdego miesiąca i na każde indywidualne wezwanie.

Chorego zgłaszamy (z wyjątkiem chorych odwiedzanych systematycznie w I piątki i soboty miesiąca) w kancelarii lub w zakrystii. Podajemy imię i nazwisko chorego, dokładny adres oraz numer telefonu.

W nagłych przypadkach można wezwać kapłana o każdej porze.

Sakrament namaszczenia chorych wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze  (kan. 1004).

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się w następujących przypadkach:

 • w czasie poważnej choroby,
 • osobom starszym wiekiem,
 • przed operacją medyczną,
 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu. 

Przygotowanie mieszkania:

 • Stół nakryty białym obrusem.
 • Krzyż i świece.

W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się zmarłym, lecz żywym. Ważna jest więc troska rodziny, aby w odpowiednio szybkim czasie wezwać księdza, gdy nawet nie jest spodziewana śmierć chorego.

Kapłaństwo

Wszystkich chętnych młodych mężczyzn zapraszamy do udziału w rekolekcjach oraz dniach skupienia w naszym diecezjalnym seminarium!

Młodzi, którzy są zdecydowani na rozpoczęcie formacji w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym informacje na temat rekrutacji mogą znaleźć na stronie intenretowej seminarium.

www.seminariumwroclaw.pl 

Pogrzeb

Po ustaleniu daty i godziny pogrzebu z Zakładem Pogrzebowym najbliżsi zmarłego zgłaszają się do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu),
 • w przypadku zmarłej osoby, która zamieszkiwała na terenie innej parafii wymagane jest pozwolenie księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM