Grupy i wspólnoty /

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

Opiekun: ks. Mateusz Smaza
Spotkania: wtorek, godz. 18:00

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Emmanuel"

 

Wspólnota „Emmanuelˮ jest katolicką wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym .

Nasze spotkania odbywają się na terenie Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzegu.

Od 1993 roku trwamy w nauce Apostołów we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach.

Spotykamy się w każdy wtorek, rozpoczynając naszą modlitwę  Eucharystią o godz. 18.00. 

Wspólnotę tworzą ludzie różnym wieku, różnych profesji, różnych stanów. 

Główne działania Wspólnoty  służą pogłębianiu wiary w Naszego Pana Jezusa Chrystusa, rozwojowi duchowemu i społecznemu uczestników.

Obecnym opiekunem jest ks. Mateusz Smaza.

Liderem grupy jest Zbigniew Borek (604432414; zbyniu.b@wp.pl).

Spotkania modlitewne mamy we wtorki o godz.19.00 - po Mszy Św. wieczornej - w kaplicy św. Faustyny

 

Historia Wspólnoty:

Historia naszej wspólnoty sięga listopada 1993. Na samym początku była to grupa kilku, może kilkunastu osób, która dość regularnie zaczęła spotykać się na wspólnej modlitwie.

Wydarzeniem, które w sposób, jak się okazało, na stałe wprowadziło formację grupy były Diecezjalne Dolnośląskie Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym w Żłobiźnie koło Brzegu przeprowadzone w roku 1994. Podczas tego wydarzenia Duch ŚWIĘTY powołał liczną  kilkudziesięciu osobową grupę do służby w Katolickiej Odnowie w Duchu ŚWIĘTYM, w których to rozpalił na nowo SWÓJ ogień otrzymany podczas CHRZTU ŚW.

Dzięki życzliwości ówczesnego księdza proboszcza grupa została przyjęta pod skrzydła parafii pw. Miłosierdzia w Brzegu. Owoce Ducha ŚWIĘTEGO były niesamowite. Grupa dwa razy w roku uczestniczyła w rekolekcjach, formowała się podczas Diecezjalnych spotkań
i czuwań Odnowy w Duchu ŚWIĘTYM. Świadectw prowadzenia NASZEGO Pana w grupie było tak wiele, że trudno było by je tu zamieścić. 

Grupa zaczęła uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach ewangelizacyjnych na terenie Diecezji Wrocławskiej.

Prowadziła również ewangelizacje na terenie gminy Brzeg m.in.:

 • Sprawowanie opieki modlitewnej i duchowej w domu Towarzystwa Brata Alberta Pępicach pod Brzegiem
 • Animowanie śpiewów , spotkań, rozmów na terenie brzeskiego szpitala. 
 • Prowadzenie modlitw w terenie za ludzi w naszym mieście Brzegu

 

Grupa również włączała się w życie Parafii poprzez:

 • Współorganizowaniu nabożeństw m.in.; Drogi Krzyżowej, Różańcowych, czuwaniu przy grobie Pańskim
 • Cotygodniową oprawę liturgiczną Eucharystii
 • Współorganizowaniu kilku akcji charytatywnych na terenie parafii

 

Po kilku latach trwania na modlitwie zostało zorganizowane Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, które było wielkim błogosławieństwem dla wspólnoty. Pan zaczął posyłać do innych służb ludzi z naszej wspólnoty. Wielkim Owocem naszej formacji były m.in. powołania trzech dziewcząt do Zakonów Żeńskich.    

Grupa trwała nieustannie przy Panu Bogu, modląc się, wielbiąc i dziękując  Bogu za te owoce.

Kilkanaście lat po pierwszym seminarium, dzięki ŁASCE Naszego Pana zostało zorganizowane kolejne Seminarium, na którym Pan w podziękowaniu za tak wielką wytrwałość modlitewną grupy powołał bardzo wielką liczbę braci i sióstr. Teraz będąc w tak wielkiej liczbie wierzymy, że moc modlitwy płynąca z serc tych ludzi jest wstanie dokonać jeszcze większych dzieł, a wiosna Kościoła będzie trwać nieustannie w naszym mieście. I z dumą można będzie ogłosić, że cały Brzeg jest zbudowany na fundamencie wiary naszych Apostołów, w której kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus.

 

Misja Wspólnoty:

Główne działania Wspólnoty  służą pogłębianiu wiary w Naszego Pana Jezusa Chrystusa, zachęcania do otwarcia swoich serc na Ducha Świętego, Jego obecności i mocy, rozwojowi duchowemu i społecznemu uczestników.

Misją naszej wspólnoty jest Ewangelizacja, która skłania nas, aby to co  dostaliśmy od Naszego Pana nie zostawiać tylko dla siebie, ale przekazywać dalej jako Radosną Nowinę poprzez:

 • Uczestnictwo w życiu wspólnoty
 • Uczestnictwo w życiu parafii
 • Obecność w środowiskach brzeskich:, społecznych, kulturowych, rodzinnych

 

Celem naszej wspólnoty jest stawanie się apostołami Pana Jezusa Chrystusa na drodze do świętości poprzez:

 • Posłuszeństwo Kościołowi Katolickiemu
 • Uczestnictwo w Eucharystii
 • Korzystanie z Sakramentów i docenianie ich Świętości
 • Uczestnictwo w spotkaniach modlitewnych
 • Codzienne czytanie Pisma Świętego
 • Adoracje Najświętszego Sakramentu
 • Codzienną i nieustanną modlitwę osobistą
 • Formację swoją i wspólnoty (pogłębianie wiedzy religijnej)
 • Uczestniczeniu w życiu wspólnoty – jej radościach i troskach (we wszelkich działaniach organizowanych przez wspólnotę)
 • Uczestniczeniu w życiu, społecznym, kulturowym,  rodzinnym, bycie wrażliwym na drugiego człowieka.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM